Mujić, Munir. 2022. “Između Dva Sistema Obrazovanja, Dva Sistema Sudstva I Dvije Imperije: Osmanski Sudija I Kandidat Za Reisul-Ulemu U Bosni I Hercegovini 1913. Godine Džafer Ilhami-Beg Kulenović I Njegova idžazetnama”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 29 (43):119-52. https://doi.org/10.51719/25663267.2022.29.43.119.