Džinić, Amir. 2023. “Mehmed Salih Vedžihi-paša Prema Osmanskim Dokumentima”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 30 (44):97-116. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.97.