Nakićević, O. (1987) “Na marginama verbalnog ranog sučeljavanja Sunizma (ortodoksije) i sufizma (misticizma u Islamu) u Bosni i Hercegovini”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 8(13-14), pp. 179–192. Available at: http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/514 (Accessed: 20June2024).