Almir Fatić and Orhan Bajraktarević (2021) “Pojam straha u kurʼanskom tekstu”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 28(42), pp. 19–34. doi: 10.51719/25663267.2021.28.42.19.