Enes Karić (2021) “Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ “Objašnjenje pouzdanih o propisima o onaniji“ (tema, opis i sadržaj, terminologija, značaj i izvori, tekst, kontekst)”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 28(42), pp. 97–136. doi: 10.51719/25663267.2021.28.42.97.