Amra Mulović (2022) “Sintaksički status nepotpunih glagola u standardnom arapskom jeziku”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 28(42), pp. 163–173. doi: 10.51719/25663267.2021.28.42.163.