Mustafa Berhamović (2021) “Arhivska zbirka Seida M. Traljića”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 28(42), pp. 235–245. doi: 10.51719/25663267.2021.28.42.235.