Džinić, A. (2023) “Mehmed Salih Vedžihi-paša prema osmanskim dokumentima”, Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, 30(44), pp. 97–116. doi: 10.51719/25663267.2023.30.44.97.