[1]
A. Husić, “Teritorijalni i demografski razvitak Travnika u vrijeme Osmanske uprave”, AGHB, vol. 22, no. 36, pp. 17–26, Dec. 2015.