[1]
H. Dervišević, “Kaligrafija Gazi Husrev-begovog i Murad-begovog turbeta u Sarajevu”, AGHB, vol. 22, no. 36, pp. 201–222, Dec. 2015.