[1]
O. Nakićević, “Na marginama verbalnog ranog sučeljavanja Sunizma (ortodoksije) i sufizma (misticizma u Islamu) u Bosni i Hercegovini”, AGHB, vol. 8, no. 13-14, pp. 179–192, Dec. 1987.