[1]
D. Živkova, “O kulturnoj historiji Sudijevih komentara Sadijeva Đulistana i Bustana”, AGHB, vol. 25, no. 39, pp. 215–226, Dec. 2018.