[1]
Husein Kavazović, “Anglo-muhamedansko pravo u Britanskoj Indiji: historijskopravni aspekt”, AGHB, vol. 28, no. 42, pp. 57–96, Dec. 2021.