[1]
Enes Karić, “Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ “Objašnjenje pouzdanih o propisima o onaniji“ (tema, opis i sadržaj, terminologija, značaj i izvori, tekst, kontekst)”, AGHB, vol. 28, no. 42, pp. 97–136, Dec. 2021.