[1]
M. Mujić, “Između dva sistema obrazovanja, dva sistema sudstva i dvije imperije: Osmanski sudija i kandidat za reisul-ulemu u Bosni i Hercegovini 1913. godine Džafer Ilhami-beg Kulenović i njegova idžazetnama”, AGHB, vol. 29, no. 43, pp. 119–152, Dec. 2022.