Živkova, D. “O Kulturnoj Historiji Sudijevih Komentara Sadijeva Đulistana I Bustana”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 25, no. 39, Dec. 2018, pp. 215-26, http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/582.