Almir Fatić, and Orhan Bajraktarević. “Pojam Straha U kurʼanskom Tekstu”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 28, no. 42, Dec. 2021, pp. 19-34, doi:10.51719/25663267.2021.28.42.19.