Mustafa Berhamović. “Arhivska Zbirka Seida M. Traljića”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 28, no. 42, Dec. 2021, pp. 235-4, doi:10.51719/25663267.2021.28.42.235.