Mujić, M. “Između Dva Sistema Obrazovanja, Dva Sistema Sudstva I Dvije Imperije: Osmanski Sudija I Kandidat Za Reisul-Ulemu U Bosni I Hercegovini 1913. Godine Džafer Ilhami-Beg Kulenović I Njegova idžazetnama”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 29, no. 43, Dec. 2022, pp. 119-52, doi:10.51719/25663267.2022.29.43.119.