Džinić, A. “Mehmed Salih Vedžihi-paša Prema Osmanskim Dokumentima”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 30, no. 44, Dec. 2023, pp. 97-116, doi:10.51719/25663267.2023.30.44.97.