Živkova, Dragica. “O Kulturnoj Historiji Sudijevih Komentara Sadijeva Đulistana I Bustana”. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke 25, no. 39 (December 31, 2018): 215–226. Accessed December 9, 2023. http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/582.