Enes Karić. “Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān Al-umanāʼ Fī ḥukm Al-istimnāʼ “Objašnjenje Pouzdanih O Propisima O onaniji“ (tema, Opis I sadržaj, Terminologija, značaj I Izvori, Tekst, Kontekst)”. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke 28, no. 42 (December 31, 2021): 97–136. Accessed June 20, 2024. http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/672.