1.
Enes Karić. Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ “Objašnjenje pouzdanih o propisima o onaniji“ (tema, opis i sadržaj, terminologija, značaj i izvori, tekst, kontekst). AGHB [Internet]. 2021Dec.31 [cited 2023Jun.2];28(42):97-136. Available from: http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/672