(1)
Duraković, E. Poetika Otpora U Djelu Mahmuda Derviša. AGHB 2019, 26, 366-368.