##article.return## Urbane intervencije osmanske vlasti na područiju zapadne Bosne i ptanje osnivanja naselja Bosanski Petrovac