##article.return## Eksklamativne rečenice čuđenja u Kur'anu