Eksklamativne rečenice čuđenja u Kur'anu

Autor(i)

Ključne riječi:

eksklamativne rečenice, glagoli čuđenja, gramatički stilovi, arapska stilistika, sintaksa arapskog jezika

Sažetak

Predmet ovoga rada jeste razmatranje i analiziranje eksklamativnih ili uskličnih rečenica čuđenja (ğumla taʻağğubiyya) u arapskom jeziku na primjeru kur’anskoga teksta. U radu se tretiraju dvije osnovne vrste jezičkih formi prema kojima se formiraju eksklamativne rečenice čuđenja: analoške ili pravilne (taʻağğub qiyāsī) i druge u jezičkoj praksi zabilježene forme čuđenja (taʻağğub samāʻī) koje se ostvaruju kroz morfo-sintaksičke forme obavijesnih, vokativnih, upitnih i zapovijednih rečenica. Oba načina izražavanja čuđenja prisutna su i u Kurʼanu i o njima se govori u gramatici arapskoga jezika kao posebnoj vrsti rečenica a u stilistici, uključujući i stilistiku kurʼanskoga teksta, kao vrsti gramatičkih stilova (asālīb naḥwiyya) kojima se ostvaruju određeni pragmatički ciljevi. Zbog svojih intonaciono-ekspresivnih osobenosti eksklamativne rečenice čuđenja se u ovome radu tretiraju, osim sa sintaksičkog, također i sa semantičko-pragmatičkog aspekta radi otkrivanja njihovih semantičkih vrijednosti i pragmatičkoga djelovanja na recipijenta kur’anske poruke.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci