O časopisu

Godišnjak Anali Gazi Husrev-begove biblioteke izdaje Gazi Husrev-begova biblioteka i u njemu se prvenstveno tretiraju islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa bibliotečkim fondom i historijskom građom iz kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Anali se objavljuju od 1972. godine i do sada jeobjavljeno 38 brojeva.

 

 

Izdavači

Fokus i područje interesovanja

Proces recenziranja

Učestalost izlaženja

Etičke smjernice za izdavanje časopisa

Abstrakti i indeksiranje

Tehničko uputstvo autorima za izradu teksta