Politika plagijarizma

Plagijarizam je prisutan ukoliko neko namjerno kopira druge radove ili ako neko kopira sadržaj bez davanja odgovarajućih referenci.

Plagijarizam prije objavljivanja:

Gazi Husrev-begova biblioteka će presuditi svakom slučaju plagijarizma unutar časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Ako član uredništva, recenzent, urednik ili bilo koji drugi član redakcije uoči plagijarizam u bilo kojoj fazi postupka - prije ili nakon prihvatanja, tokom uređivanja ili u fazi provjere stranice, upozorit će autore i zatražiti od njih da preprave sadržaj. Rukopisi u kojima je otkriven plagijarizam mogu biti sa različitim stepenom plagijarizma, pa se prema njima ophodi na različite načine:

<5% Plagijarizma: Rukopis će biti prihvaćen, ali će se poslati autoru na reviziju sadržaja.

5-30% Plagijarizma: Rukopis neće biti prihvaćen dok autor ne obavi ozbiljnu reviziju sadržaja.

>30% Plagijarizma:  Rukopis će biti odbijen bez recenzije

Plagijarizam nakon objavljivanja:

Ako se nakon objavljivanja otkrije plagijarizam, redakcija će provesti istragu. Ako se plagijarizam  utvrdi, redakcija časopisa će kontaktirat autora, a plagirani rad će biti označen kao plagijat na svakoj stranici PDF-a. Ovisno o opsegu plagijarizma, papir se može i formalno povući.