Recenzijski postupak

Anali koriste dvostruku anonimnu recenziju, što znači da autori rukopisa ne znaju ko su njihovi recenzenti, a recenzenti ne znaju imena autora. Stoga autori trebaju izbjegavati spominjanje svake informacije o autoru nakon naslovne strane. U slučaju da je takva informacija iz nekog razloga neophodna, molimo autore da nam na to skrenu pažnju kako bismo anonimizirali taj dio prije predavanja rukopisa recenzentu.

U slučaju da je rad odgovarajući i u skladu sa Uputstvima za autore, šalje se dvoje recenzenata. Oni odgovaraju izvještajem koji sadrži sljedeće preporuke:

 - može se objaviti bez ispravki

- može se objaviti nakon izvršenih predloženih ispravki

- ne može se objaviti.

Nakon što svi recenzenti iznesu svoje mišljenje, glavni urednik, nakon konsultacija sa članovima redakcije, daje jednu od sljedećih preporuka na obrascu:

- objaviti bez ikakvih izmjena

- objaviti nakon izvršenih ispravki

- nije za objavljivanje.