##article.return## Morfonološke i morološke jezičke osobitosti turskih poslovica u latiničnim zapisima Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka