##article.return## Ima li nearapskih riječi u Kur'anu