Ima li nearapskih riječi u Kur'anu

Autor(i)

Sažetak

U ovom radu (više eseju nego naučnoj studiji) pokušavamo da istaknemo suštinske probleme evidentne u oblasti islamske i orijentalne egzegeze i hermeneutike nearapskih riječi u Kur'anu. Pokušavamo da navedemo argumente Abu Ubaydea, Muhameda ibn Garira u Tabariju i druge koji tvrde da u Kur'anu nema arapskih riječi. Međutim, dali smo više prostora onima koji podržavaju mišljenje (Ibn Abbas, as-Sayuti, az-Zarkaši i drugi) da u Kur'anu postoje nearapske riječi. Prirodno je da smo detaljnije razvili svoja mišljenja. Klasična eksegeza i hermeneutika Kur'ana zadržavaju dominantni stav da u Kur'anu postoje nearapske riječi i da ovo polje nije bogosmjerno za učenje. Sam Kur’an kaže da Muhamedu a.s. nije bilo rečeno ništa što već nije bilo rečeno Poslanicima prije njega; to jest, da su osnovne monoteističkeporuke došle i objavile su se i na hebrejskim, aramejskim i drugim jezicima koje je Bog odlučio napraviti svetim jezicima.

U Kur'anu oživljene su neke reči iz prethodnih objava. Ovo je sjajan dokaz koliko se Kur'an oslanjao na originalne monoteističke tradicije, viječnu religiju (religio perennis). Na osnovnoj literaturi moguće je podsjetiti da u Kur'anu postoje egipatski, perzijski, grčki, hinduistički, sirijski, hebrejski, nacatanski, čoptićki, turski, berberski i »negro« riječi. Naravno, brojne teze se najviše istražuju i pregledaju kako bi se izbjegla greška. Predstavljali smo orijentalna mišljenja, koristili smo dela A. Jefferija, Rodi Pareit, J.D. Pearson, A.T. Welch, T. Noldeke, Joseph Horovitz i mnogi drugi. Takođe ukazujemo na štetu koja je učinjena kada su neki pisci pokušali, pomoću stranog vokabulara u Kur'anu, da naprave od Muhameda a.s. kao velikog genija koji je "sa deset ruku obuhvatio sve tradicije za sastavljanje Kur'ana". Izgleda da smo dobili osnovne podsticaje za ovaj esej čitajući situdije S.H. Nasir i Frithjof Schuon. Oni su svojim tvrdnjama da je Islam nasljedio glavne tokove religije, pomogli da se bolje razumije ovaj problem.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci