##article.return## Dvije verzije hronike o Mekam-i Ibrahimu