Uloga kodifikacije u transformaciji pravnih sistema jugistočne Evrope u postosmanskom periodu

Autor(i)

Ključne riječi:

Kodifikacija, Transformacija pravnih sistema, Jugoistočna Evropa

Sažetak

Kodifikacija se u literaturi označava kao „proces u kome najviši politički autori- tet u jednoj političkoj jedinici unosi u pravni sistem te jedinice jedinstven, novoosmišljen i pravnoobavezujući zakonik“. U okviru ovog društveno-historijskog fenomena posebno se izdvajaju moderne kodifikacije nastale u Evropi tokom 19. stoljeća (Francuska, Austrija, Njemačka).

U svim ovim zemljama Jugoistočne Evrope, nakon prestanka osmanske vlasti, došlo i do kodifikacije prava. Zemlje Jugoistočne Evrope su u manjoj ili većoj mjeri preuzele evropske pravne kodekse 19. stoljeća ugledajući se na evropske zemlje s kojima su imale bliske političke ili kulturne odnose. Kodifikacija je korištena kao instrument ne samo transformacije pravnih sistema nego i prelaska iz jedne u drugu kulturu. Na taj način su nekadašnji osmanski vilajeti postepeno postajali evropske države.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci