Pismo Muhameda Prozorca poslano Ibrahimu Oborčaku

Autor(i)

Ključne riječi:

Muhammed Prozorac, Ibrahim Munib Akhisari, Akhisar (Prusac), muftija, (otvoreno) pismo

Sažetak

Držeći nekom prigodom javno predavanje, Muhammed, muftija Akhisara (Prus- ca), izrekao je riječi za koje su neki od prisutnih shvatili da njima određuje stranu u prostoru na kojoj se nalazi Uzvišeni Bog. Ibrahim iz Oboraca, bivši muftija Akhisara, čuvši za te riječi, okarakterizirao ih je kao kufr (nevjerovanje) i otpadništvo od vjere. Stoga muftija Muhammed piše svojevrsno otvoreno pismo svome prethodniku na toj funkciji, tvrdeći da je krivo shvaćen i u deset tačaka dokazujući koliki je grijeh nepravedno ga optuživati. Na osnovu istraživanja utvrđeno je da su akteri ove prepi- ske Muhammed Prozorac i Ibrahim Munib Akhisari.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci