O muslimaskim sakralim objektima u ribnim dijelovima Hercegovačkog sandžaka krajem XVII stoljeća

Autor(i)

Ključne riječi:

Morejski rat, Hercegovački sandžak, džamija, kadiluk, nahija

Sažetak

Ovaj rad prilog je sagledavanju destrukcije kojoj su bila izložena brojna urbana i ruralna mjesta Hercegovačkog sandžaka za vrijeme Morejskog rata. U fokusu su hercegovačke džamije, devastirane u napadima dalmatinskih uskoka i bokeljskih hajduka. Ukazuje se na njihovo stanje neposredno po sklapanju Karlovačkog mirovnog sporazuma 1699. godine. Podaci o nekim od tih džamija, kao i njihovim vakifima, u dosadašnjoj literaturi nisu zabilježeni. Također, u radu se konstatira da su pojedine hercegovačke džamije znatno starije nego što se smatralo.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci