Fond orijentalistike u gazi Husrev - begovoj biblioteci

Autor(i)

Ključne riječi:

orijentalistika, turske inkunabule, Gazi Husrev-begova biblioteka, Ibrahim Muteferika, štamparstvo

Sažetak

U radu je dat kratak opis fonda štampane knjige na orijentalnim jezicima Gazi Husrev-begove biblioteke. Mnogo je faktora koji su utjecali na zakašnjelu pojavu štampanja knjiga u Osmanskom carstvu, tako da se ona javlja tek početkom 18. stoljeća. Gazi Husrev-begova biblioteka očuvala je izdanja prve štamparije Ibrahima Muteferike u Osmanskom carstvu, koji su pravi štamparski rariteti, a neki istraživači ih obrađuju i kao turske inkunabule. Osim toga, ovaj fond posjeduje i vrijednu zbirku naslova pisanih arebicom koja čini vrlo važan segment u izučavanju bosanskog jezika i književnosti. Sve do polovine 20. stoljeća fond štampane knjige na orijentalnim jezicima obrađivan je zajedno s rukopisnom knjigom, o čemu svjedoče i inventarne knjige Gazi Husrev-begove biblioteke. Dugo vremena ove štampane knjige su, zajedno s rukopisima, bile jedini izvori za istraživanje islamskih nauka na ovom području. Većina građe ovog fonda je automatski obrađena a njena baza podataka je dostupna istraživačima.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci