Odnos putopisnog subjekta i objekta u putopisu Muhameda Ali-Paše Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu

Autor(i)

Ključne riječi:

Muhameda Ali-paša, Muḥammad ʽAlī Bāšā, Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, Riḥla al-ṣayf `ilā al-Busnah wa al-Harsak, putopis, narativ, razlika, specijalna relacija

Sažetak

Predmet ovoga rada jeste uočavanje odnosa između subjekta i objekta putopisa na primjeru putopisa Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu (Riḥla al-ṣayf `ilā al- Busnah wa al-Harsak) autora Muhameda Ali-paše (Muḥammad ʽAlī Bāšā). Navedeni se odnos propituje kroz analiziranje načina na koji putopisac operira razlikama koje su imanente predstavljanju druge kulture, zatim kroz analiziranje načina na koji putopisac analizira specijalne relacije između svijeta iz kojega dolazi i svijeta koji analizira i empatijske identifikacije i kontraidentifikacije sa svijetom koji opisuje.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci