Bosanski beglerbeg i njegovi sandžakbegovi u diplomatskim predstavkama Mletačkoga baila na visokoj Porti (1632-1639)

Autor(i)

Ključne riječi:

Porta, Venecija, venecijanski bailo, bosanski beglerbeg, Dalmacija, Herceg-Novi, Porte, Venice, Venetian bailo, Bosnian beglerbey, Dalmatia

Sažetak

U Zbrici orijentalnih rukopisa Univerzitetske biblioteke u Leipzigu nalazi se rukopis koji sadrži 126 sultanskih fermana koji su od 1625. do 1640. godine izdati na diplomatske predstavke mletačkog baila na Porti. Fermani izdati na predstavke mletačkog baila čine samo jedan dio rukopisa, u njegovom drugom dijelu nalaze se zapovijesti o imenovanjima službenika u džamijama širom Osmanskog carstva. Ne zna se sigurno kako je ovaj rukopis dospio u Leipzig. Ono što se skoro bez ikakve rezerve može ustvrditi je činjenica da je osoba koja je unijela fermane u ovaj rukopis pred sobom morala imati jedan od „Deftera stranih država“ (dćvel-i ecnebiyye defterleri), koji su vođeni na Porti od početka 17. stoljeća. Od 126 fermana njih 15 je u vremenu od 1632. pa do 1639. godine poslato bosanskom beglerbegu, odnosno sanžakbegovima koji su njemu bili potčinjeni.

Fermani upućeni bosanskom beglerbegu i njegovim sandžakbegovima u teritorijanom pogledu najviše se bave osmansko-mletačkim graničnim područjem u Dalmaciji, a zatim okolicom Herceg- Novog.

Sadržaj fermana ukazuje na ustrajno nastojanje Porte da se u graničnom području s Venecijom, koje se nalazilo u nadležnosti bosanskog beglerbega održi mir, ponajviše radi neometanog odvijanja privrednih i trgovačkih odnosa između dvije države.

##submission.downloads##

Objavljeno

2015-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci