Nekoliko novih podataka o službenicima Isa-begova vakufa u Sarajevu krajem 17. i početkom 18. stoljeća

Autor(i)

Ključne riječi:

mlini, han, hamam, vakuf, tekija, katib,, nazir, mutevellija, šejh, Sejjid Abdulfettah, Gazi Isa-beg

Sažetak

U ovome radu, na osnovu dosada neobjavljenih sudskih dokumenata, govori se o nekoliko ličnosti koje su krajem 17. i početkom 18. stoljeća upravljale Gazi Isa-begovim zadužbinama u Sarajevu. U fokusu rada su borba između Isa-begovih potomaka za mjesto mutevellije, obnova objekata stradalih u požaru prilikom provale Eugena Savojskog u Sarajevo 1697. godine, izdavanje vakufskih dobara pod zakup, manipulacija s vakufskim prihodima, sprega sa esnafom i sudskim vlastima, učestale pritužbe Visokoj porti na rad pojedinih službenika vakufa, te direktive iz Istanbula da se navodne zloupotrebe u upravljanju vakufom provjere i sankcioniraju.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2015-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci