Kaligrafija Gazi Husrev-begovog i Murad-begovog turbeta u Sarajevu

Autor(i)

Ključne riječi:

Islamska kaligrafija, Gazi Husrev-beg, Hadži hafiz Rakim- efendija Islamović, Ali Faginović, Akif Hadžihuseinović

Sažetak

Analizirajući kaligrafske cikluse u Gazi Husrev-begovom i Murad-begovom turbetu u Sarajevu, autor potvrđuje živu kaligrafsku djelatnost austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini, čije visoke kvalitete svjedoče levhe u spomenutim turbetima. Koristeći se metodom usporedbe i analize, kaligrafski ciklus je atribuiran i datiran. Rad također dokazuje prisutnost tradicionalne islamske umjetnosti u Austro-Ugarskoj monarhiji, odnosno Bosni i Hercegovini.

##submission.downloads##

Objavljeno

2015-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci