Arhivska zbirka "Dr. Halid Čaušević"

Prilog za biografiju

Autor(i)

Sažetak

U bosanskohercegovačkoj historiografiji nije pronađen ni jedan cjelovit članak, rasprava ili knjiga koji bi se odnosili na publicistički rad i (ili) publicističko angažiranje dr. Halida Čauševića, dok je njegovo političko djelovanje kao simpatizera ustaške ideologije u periodu NDH i neslaganje sa politikom SDA stranke i njenog lidera Alije Izetbegovića tretirano "usputno", odnosno spominjano je u okviru drugih tema.

Povodom smrti dr. Halida Čauševića 2000. godine na Internetu su objavljena dva kraća teksta (pristup maj 2015.). Jedan je napisao književnik i planinar Ševko Kadrić, a drugi pjesnik Semezdin Mehmedinović. Kako o dr. Čauševiću još nije napisana knjiga, a ni u našoj periodici o njemu nije napisan ni jedan biografski članak, autorica ovog priloga smatra da je važno iznijeti bar one biografske činjenice koje su pohranjene u arhivistički sređenoj i obrađenoj Zbirci "Dr. Halid Čaušević".

##submission.downloads##

Objavljeno

2015-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci