Biblioteka Abdullah efendije Kantamirije

Autor(i)

Sažetak

Jedna od tri orijentalne biblioteke u Sarajevu u periodu turske vladavine bila je pomenuta biblioteka Kantamirija. Osnovana je 1774. Godine,a uništena je 1897. godine. Sadržala je oko 136 knjiga, od kojih je 118 sada u posjedu Gazi Husrev-begove biblioteke. Oni su navedeni u ovom članku.

Biblioteka je ranije bila vezana za biblioteku Šehidi-efendije, a kasnije (1914. godine) obje biblioteke su prebačene u Gazi Husrev-begovu biblioteku. Osnivač biblioteke Abdullah Kantamirii bio je muderris, propovednik (vaiz), sekretar šerijatskog suda u Sarajevu, pjesnik i prepisivač. Umro je iste godine kada je osnovao svoju biblioteku. Prepisao je brojne knjige za svoju biblioteku, kao i za druge biblioteke i učene ljude.
Autor ovog članka navodi sve rukopise Kantamirijine bibiloteke prema sljedećim parametrima: naslov rada, kratak opis sadržaja rukopisa, a zatim ime autora i godina njegove smrti, zatim ime prepisivača i datum prepisivanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci