Rukopisi Mehmeda Handžića u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Autor(i)

Sažetak

U ovom članku rukopisi Mehmeda Handžića (umro 1944. godine) predstavljeni su na katološki način.
Bio je jedan od najnovijih pisaca na ovim prostorima koji su pisali na orijentalnim jezicima. Gazi Husrev-begova biblioteka raspolaže sa 16 kodeksa - autografima, verovatno jedinstvenim, sa deset originalnih i 13 prepisanih radova na arapskom jeziku od strane ovog autora.
Osim religioznih rasprava i radova na historiji Islama, posebno je posvećivao svoja istraživanja stvaranju bosansko hercegovačkih muslimana na orijentalnim jezicima i alhamijado književnosti.
Sa više od tri stotine objavljenih radova, plus predstavljeni rukopisi (nijedan od njih nije štampan), Mehmed Handžić značajno je doprinjeo razvoju jugoslovenskih orijentalnih studija.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci