Opis rukopisa matematskog djela »Hulasa Al-Hisaba«

Autor(i)

Sažetak

Matematički rad pod imenom "Hulasa al-hisab" (Materija matematike) napisao je Behaudin Muhammad b. Husayn al-Amili, rođen u Balbaki 9. februara 1547, a kasnije je živio u Iranu. Na dvoru Šaha Abaza I u Isfahanu uživao je ugled kao šejhul Islam. Tamo je umro 31. avgusta 1621.
Rad se sastoji od uvoda, deset poglavlja i epiloga koji označava sve matematičke probleme koje je tretirao do tada.
Postoji mnogo prevoda ovog djela, neki od njih su smješteni u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.
Rad je uglavnom enciklopedijskog karaktera. Bio je popularan od XVIII do XIX vijeka, kao što svjedoče brojni prevodi.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci