Analiza rukopisnog teksta iz astronomije koji se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Autor(i)

Sažetak

Veliki broj dokumentarnih materijala korisnih za istraživanje u razvoju prirodno-matematičkih nauka sačuvan je u Bosni i Hercegovini u institucijama kao što su Orijentalni institut, Arhiv Hercegovine u Mostaru I u nekim institucijama vjerskih zajednica, kao što je Gazi Husrev-begova biblioteka, franjevački manastiri u Kraljevi Sutjesci, Fojnica i Kreševo, kao I u privatnim kolekcijama.

Gazi Husrev-begova biblioteka (MS broj 2881) sadrži jedinu kopiju radova "Mulahas fi al-hay'a" (naučni raspravu o astronomiji), kao i neke komentare različitih autora u ovom radu.
Rad je napisao Mahmud b. Muhammad b. Omar al-Gagmini al-Hwarizmi, koji je živio u Perziji i umro 1220.

Prepis ovog rada urađen je u Turskoj u 17. vijeku. Može se pretpostaviti da su ovaj rad, kao i drugi slične, donijeli ljudi koji su putovali u i iz Istanbula. Rad se sastoji od uvoda i dva poglavlja. Prvo poglavlje ima pet dijelova, a drugo tri dijela.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci