Arhivska građa Gazi Husrev-begove bilioteke

Autor(i)

Sažetak

Gazi Husrev-begova biblioteka, zbog svoje zbirke istočnih rukopisa, predstavlja važan izvor za historiju južnoslovenskih naroda tokom perioda osmanske vladavine. Pored rukopisa, arhivi biblioteke sadrže veoma bogatu zbirku dokumenata.

Arhivski materijal je katalogisan u dve knjige inventara, a za svaki dokument su napravljeni dva kataloga. U ovom članku predstavljen je sadržaj druge knjige inventara.
Knjiga sadrži 2770 dokumenata. Od njega je izabrano 73 informativna dokumenta, a njihovo istraživanje je prikazano po abecedi.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci