Kvadranti u Bosni i Hercegovini

Autor(i)

Sažetak

Među muslimanskim astronomima u Bosni i Hercegovini omiljeni i najviše korišteni instrument za mjerenje vremena bio je astrolab - kvandrant. Na ovim prostorima obično nazivan rub'tahta ili irtifa. Do sada je otkriveno oko 20 takvih instrumenata. Samo je jedan kvadrant tzv. "satni" kvadrat, a drugi su uobičajena kombinacija koordinatnog kvadranta (rub 'ulmuikantarat) na prednjoj strani i siouous kvadrant ana poleđini. Gotovo svi kvadranti su domaće proizvodnje, napravljeni za geografski položaj Sarajeva. To se može potvrditi autorskim potpisima na instrumentima. Međutim, dva kvadranta se razlikuju od ostalih. Prvi je je izrađen za geografsku širinu od 45 °, što odgovara područjima sjeverne Bosne (ovaj instrument potječe iz Zvornika), a drugi je izgrađen za geografsku širinu od 41 °, što odgovara Istanbulu. Na ovim instrumentima nalaze se imena sljedećih autora i godina njihove proizvodnje:
-Sidqi Bosnawi
-Emin, Omerov sin
-Osman
-Ali
-Ali
-Muhamed Akif bosnawi saray
-Muhamed Akif bosnawi saray
-Ali
- Ahmed Niazi
-Zuhdi Bosnawi
-Mustafa
-Zuhdi Osman bosnawi
-Zuhdi Osman bosnawi
1778
A.H. 1209 (A.D. 1794/5)
A.H. 1211 (A.D. 1796/7)
A H. 1224 (A.D. 1809/10)
A. H. 1225 (A.D. 1810/11)
A. H. 1228 (A.D. 1813/14)
A. H. 1228 (A.D. 1813/14)
A. H. 1245 (1829/30)
A. H. 1272 (1855/6)
A. H. 1287 (1870/71)
A. H. 1288 (A.D. 1871/2) vjerojatno A. H. 1292 (A.D. 1875/6) vjerojatno A. H. 1292 (A.D. 1875/6)

-Zuhdi Osmam bosnawi
-Ismail
(bez datuma) (bez datuma)
Što se tiče ovih kvadranta i njihovih autora, mnogo toga se može pronaći u sarajevskoj hronici Mula Mustafe Bašeskije (događaji zabilježeni od 1764. do 1804. godine). On navodi Mula Ibrahim Abadžiju, Emir Jazidžiju, Mehmed Velihodžića, Ibrahim Muzaferiju i od posebnog značaja, pripadnika druge religije, Židova, Mirkada, o kojem govori sa simpatijama.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci