Hadži Ahmed Asimbeg Mutevelić

Autor(i)

Sažetak

Ahmed Asim-beg Mutevelić (1824-1885) bio je upravnik (mutevelija) Gazi Husrev-begovog vakufa od 1856. godine do kraja njegovog života. Iako je u ovom periodu ova ustanova pretrpjela nekoliko oštećenja bilo vatrom ili iz nekog drugog razloga, pod upravom Ahmada Asim-bega počela je cvjetati. Izgrađene su zgrade za vakufsku bolnicu i biblioteku, postavljena minareta, osnovana je muvekithana itd. Važne akvizicije takvog vakufa bile su građevinsko zemljište u Tešnju i nekoliko profitabilnih zgrada u Sarajevu.

Ahmad Asim-beg Mutevelić je takođe pisao poeziju na turskom jeziku. Dvije njegove pjesme, jedan hronogram i tri citata nalaze se u kodeksu koji se čuva u Orijentalnom institutu u Sarajevu. Ovaj rad sadrži njihove faksimile zajedno sa prevodom na srpskohrvatski. Autor također daje osnovne podatke o životu i radu ovog učevnog i zaslužnog građanina Sarajeva svog vremena.

##submission.downloads##

Objavljeno

1985-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci